Border collie

Citerat från Svaks hemsida

“Border collien är en utpräglad vallhund som är framavlad under flera hundra år på de brittiska öarna. Den används nu för tiden över hela världen för att hämta, samla och förflytta får, nötkreatur och andra djur. Till Sverige kom den troligtvis på 20-talet.

Border collien är signalkänslig, har mycket lätt för att lära och vill gärna vara sin förare till lags. Den är avlad för att arbeta åt sin förare och om man inte har ett bra ledarskap över sin hund, så hittar den på egna aktiviteter och kan lätt bli stressad. Den låga stresströskeln behövs när man ska arbeta med att valla djur. Hunden ska reagera snabbt på djurens rörelser, men det gör även att den kan börja valla allt möjligt annat som rör sig t ex barn, bilar, joggare. Man måste verkligen hålla efter den som valp, så att den inte lägger sig till med sådana olater.

Den passar inte som ren sällskapshund utan bör får arbeta med det den är avlad för. Man köper ju inte heller en jakthund om man inte ska jaga. Border collien har en otrolig arbetsvilja och är outröttlig när det gäller att arbeta med djuren.
Det finns en rasbeskrivning, men om det utseendemässiga ej påverkar vallningsegenskaperna, så spelar det inget roll. Den ska var frisk och harmoniskt byggd med smidiga rörelser. De kan se mycket olika ut; lång/korthårig, häng/ståndöron, 13-30 kg, mest vit/mest svart, trefärgad osv. Uppfödarna ser till vallningsförmågan när de väljer avelsdjur.

Olika border collies kan ha varierande arbetssätt. En del visar mycket eye*1 och koncentration när de arbetar, andra är mera kroppsvallare*2. Vissa vill arbeta på långt avstånd från djuren och andra vill jobba nära. Några biter lite för mycket och andra har svårt för att bita, något som är nödvändigt i vissa lägen i konfrontation med djur. Om du ska köpa vallhund till dina djur, så ta kontakt med vallhundsklubben för att få reda på hur föräldrarna till valpen arbetar
Utan avel på vallegenskaperna, så skulle border collien inte vara en så populär brukshund.”

DSC_0103

 

Svaks sammanställning av gentestade hundar (CEA)

 

Länk till RAS framtagen av Svak 2011